top of page

        NYMPHAİUS ‘ DAKİ  ARSEMİA TARİHÇESİ

Buradaki yerleşim birimi M.Ö. 3. Yüzyılın başlangıcına denk düşer.Buraya ilk yerleşenler Kommagene kralı Arsemes ve kabilesi olduğu buradaki kült kitabelerinde açıkça bildirilmektedir.bu yerleşim birimi daha sonra kral I.Antiochus döneminde bir kült sitesi haline getirilerek atalarının  canlı anılmasını ebedileştirmiştir.Buradaki ilk heykel arsameia’ya giden zikzaklı merasim yolun ilk Kabartması 4* 4 metre gelen perslerin ayakta duran güneş ve ışık Tanrısıdır.Kabartmaya bakıldığında tacının etrafındaki ışınlarda onunPers kıyafetine bürünmüş elinde bir demet dal tutar,belkide Gelen misafirleri selamlamak amacıyla yağılmıştır. 2 . hey-Kel ise kült mağarasının üstüne dikilmiş olan kabartma I. An-Tiochus ve savaş tanrısı Herakles – Artegnes – Aras’ı  simgelerTokalaşma stilinde olan dostluk ve barışın sembolüdür.

BİLAL MENTE

bottom of page