top of page

                                                             CENDERE KÖPRÜSÜ TARİHÇESİ

Eski adı ile chabinas deresi olan ve cendere soyunun aktığı Derenin iki yakasını birleştiren roma döneminde inşa edilen ve günümüze iyi bir şekilde kavuşan abidelerden bir tanesidir.Köprünün üstündeki kitabelerin kayıtlarına göre M. S. 198 –200Yılları arasında yapıldığı ve romalı’ların partiha’ya  karşı başlatacakAskeri seferleri kolaylaştıracak bir yapı projesi uyguladıkları bilinmektedir. Köprünün üstündeki sütunların ilki imparator. Spetimus Severus anısına ikinci sütun ise askerlerinde anası olarak bilinen eşi Julia Dumna anısına yapıldığı ve güneybatı sütunları ise daha sonra İmparator carakalla olarak hüküm sürecek Markos anısına yapıldığıve son sütunda  Geta anısına yapıldığı bilinmektedir.Markos erkek kardeşi Geta’yı ölüme mahkum edince Roma kitabelerinde Kardeşinin isminin silinmesini emreder. Bu sütunda ise kardeşinin İsmini silmek yerine sütunun tamamen yıkmak daha pratik gelmiş olmalı.

BİLAL MENTE

bottom of page